Dil Seçimi:
TR
EN

Pandish

Mağaza

Bilgi Güvenliği Politikası

PANDISH.COM.TR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu Bilgi Güvenliği Politikası, Arer Polimer tarafından işletilen pandish.com.tr internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamayı amaçlar.

1.2. Bu politika, pandish.com.tr internet sitesi üzerinden toplanan, işlenen ve saklanan tüm bilgileri kapsar.

2. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

2.1. Arer Polimer, bilgi güvenliği yönetimini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla sürekli olarak risk değerlendirmesi yapar ve bu değerlendirmeleri temel alarak güvenlik politikalarını günceller.

2.2. Bilgi güvenliği sorumluluğu, tüm çalışanlara düşer ve her bir çalışan, bilgi güvenliği politikalarına uymakla yükümlüdür.

3. BİLGİ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

3.1. Pandish.com.tr internet sitesinde toplanan kişisel bilgiler, gizlilik politikasına uygun olarak işlenir ve saklanır.

3.2. Bilgi güvenliği açısından kritik olan sistemlere ve verilere erişim, yetkilendirilmiş personel ile sınırlıdır.

3.3. Pandish.com.tr internet sitesi, düzenli olarak güvenlik testlerine tabi tutularak olası güvenlik açıklarından korunmaya çalışılır.

4. VERİ GİZLİLİĞİ

4.1. Arer Polimer, pandish.com.tr üzerinden toplanan kişisel verileri, ilgili mevzuata uygun olarak korur ve işler.

4.2. Veri gizliliği, kullanıcıların onayı olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmaz ve güvenli bir şekilde saklanır.

5. KULLANICI BİLGİLERİ

5.1. Kullanıcıların hesap bilgileri, şifreleme ve diğer güvenlik önlemleriyle korunarak güvenli bir ortamda saklanır.

5.2. Kullanıcı bilgileri, yalnızca yetkilendirilmiş personel tarafından erişilebilir ve işlenebilir.

6. BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

6.1. Arer Polimer, çalışanlarına düzenli olarak bilgi güvenliği eğitimleri sağlar ve güvenlik politikalarını anlamalarını sağlar.

6.2. Bilgi güvenliği ile ilgili güncel gelişmeler takip edilir ve çalışanlar bu konuda sürekli olarak bilgilendirilir.

7. İHLAL DURUMLARINDA EYLEM PLANI

7.1. Bilgi güvenliği ihlali durumunda, Arer Polimer hızla harekete geçer ve ihlal ile ilgili soruşturmayı başlatır. Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanır.

8. GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

8.1. Bu Bilgi Güvenliği Politikası, gerektiğinde güncellenir ve değiştirilir. Güncellemeler pandish.com.tr internet sitesinde duyurulur.

Bu politika, pandish.com.tr internet sitesinde kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu politikaya uymak, Arer Polimer’e ait internet hizmetlerini kullanmaya devam etmek anlamına gelir.

Image Newletter